1


 

3

Den röda tråden - Definitivt
Björn Afzelius berättar:

Låtvalet till denna samlingsplatta speglar smaken hos majoriteten av min publik. Jag presenterar här mina mest omtyckta sånger. Därför dominerar de mjuka balladerna och relationstexterna. Rocklåtarna och de politiska texterna är under-representerade, men det kommer kanske också en politisk samlingsplatta så småningom.
Det finns ju ingen "perfekt" samlings-CD, alltid saknar lyssnaren någon speciell sång, eller anser att någon annan med fördel kunde utgått. Men dessa sånger har alla en betydelse, inte bara för min publik utan också för mig, antingen av musikaliska och/eller textmässiga skäl. Några texter tar upp eviga frågor (t.ex. "Ikaros"), medan andra är rena tidsdokument som idag bara har ett historiskt värde (t.ex. "Juanita").
Men jag ansåg de dagsaktuella sångerna viktiga när dom skrevs, och därför är de det fortfarande för mig. Sångerna spänner över en tidsperiod på 22 år (1975-1997), och det gör att man tydligt hör hur såväl inspelningsteknik som sättet att spela, sjunga och komponera förändras med tiden.

2Men min utgångspunkt har alltid varit densamma: Att till lättillgänglig musik redovisa mina erfarenheter, tankar och åsikter, klart och tydligt, var jag än befunnit mej i livet. Och detta oavsett vad andra tyckt om saken.
Min tes vad beträffar musik är att ingenting fångar lyssnarens intresse så som en bra melodi. Därför bör sångerna vara melodiska och lättnynnade, eftersom det alltid är tonerna som bär fram orden. Alla kompositörer vet att det svåraste som finns är att skriva melodisk musik. Att hitta på en unik melodi, som lyssnaren ändå genast tror sig ha hört någon annanstans. Som om den alltid funnits.
Vad så beträffar texter så anser jag att de måste vara ärliga och kompromisslösa. Om jag har en viss åsikt privat måste jag också stå för denna åsikt i min konst, annars blir jag en splittrad person, och varken jag eller mina sånger blir trovärdiga. Tiderna förändras, och mina åsikter med dem, men jag vet att varje text var sann för mig när den skrevs. Och det är det viktigaste.


 

4