Björn Afzelius & Åge Aleksandersen - Hilsen fra Nicaragua

3Oppdatert: 11.04.2011

HVK 91001 (MC) - 1990
Gånglåt från Sörgården (Afzelius)


 

Dains med dæ (Aleksandersen)
Däckspojken (Aleksandersen)
Eldorado (Aleksandersen)
Till min kära (Afzelius)
Rosalita (Aleksandersen)
Hälsningar från Nicaragua (Afzelius)
Lys og varme (Aleksandersen)
Don Quixote (Afzelius)
Sang til månen (Aleksandersen)
Alla ljudklipp lagt ut med tillstånd från Rebelle AB, Göteborg

"KULTURHUSET "GRAND HOTEL"

Denne kassetten er et resultat av et samarbeid mellom SADRA - Norge, AIS og Magasinet. Hele overskuddet går til arbeidet med å gjenreise ruinen av Grand Hotel i Managua, Nicaragua som et kulturhus.
Kulturhuset Grand Hotel som er på 5560 kvm skal fungere som et sosialt og kulturelt samlingspunkt for Managuas innbyggere, i tillegg som det skal kunne tilby kunstnere og kunsthåndverkere, atilier, verksteder, og utstillingsfacilitet.
Videre skal kulturhuset inneholde følgende:
Forelesningssaler, møterom, bokhandel, kafe, restaurant, butikk og kontorlokaler. Kulturhusetes uteområde kan forvandles til et levende kulturtorg med dans, teater, musikk, opplesning osv.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom SADRA, AIS og norsk fagbevegelse.
Vi vil samtidig få rette en stor takk til denne kassettens to medvirkende artister som gjennom sitt engasjement og ulike opptredener i norsk fagbevegelse har gjort prosjektet mulig.
En stor takk også til deg som har kjøpt kassetten samt de forbund og foreninger som har støttet opp om tiltaket."