1

3

LITEN BLUES VID GRAVENS RAND

Köp inga blommor
sänd ingen krans
För så dags så finns jag
nån annanstans
Vill du ge mej nåt
så ge det till mig nu

24

En julimorgon 2006 går jag i det stilla regnet på Västra Kyrkogården i Göteborg. Efter att ha gått vilse på det enorma gravfältet urskiljer jag till slut Björns gravvård i ljusgrå granit, rå och opolerad med inskriptionen huggen för evigheten, djupt in i stenen.

BJÖRN AFZELIUS

27.1.1947 – 16.2.1999

En ensam torkad ros ser ut att ha legat där i veckor. En kyrkogårdsarbetare berättade för några år sedan att Björns grav var den mest efterfrågade på Västra Kyrkogården. Folk vallfärdade från när och fjärran, men besökarna verkar ha blivit färre med tiden.
Under några bruna blad hittar jag en delvis förmultnad papperslapp och jag lyckas tyda bokstäverna som flutit ut på pappret. ”Hola mi amigo! Hasta la victoria, siempre!” Ett citat av Che Guevara.
"Alltid framåt mot seger!"
 

 

En man. En levnadstid.
Inte en antydan om vem den man var som här funnit sin sista vila.