Björn Afzelius - Ridderna kring runda bordet
3

Av Arild Rønsen
Puls nr 2, 1988

Etter begredelige "Nio liv" er Bjørn Afzelius tilbake, atskilligere yngre og friskere. Halvt latin-amerikaner må han snart kunne kalles, denne gang illustrert ved nok en hyllest til Chiles myrdede president Salvador Allende. Størst inn trykk gjør nok likevel "Glasnost", en sang mot strømmen: Gorbatsjov får det glatte lag og innrømmes liten troverdighet så lenge "liken ruttnar i Afghanistan". Nye, gledelige toner fra Afzelius.

Arild Rønsen